Quý Tộc Ma Cà Rồng

Quý Tộc Ma Cà Rồng

Tên khác: Noblesse
Lượt xem: 837.131
Tác giả: Son Je Ho - Lee Gwang Su
Thể loại: Action, Adventure, Manhwa
Tình trạng: Đang tiến hàng

Quý Tộc Ma Cà Rồng - Chương mới nhất

Quý Tộc Ma Cà Rồng - Nội dung

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-

Quý Tộc Ma Cà Rồng - Danh sách chương