Nữ Vương Của Máu Và Tro

Nữ Vương Của Máu Và Tro

Lượt xem: 0
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Horror, Manga, Supernatural
Tình trạng: Đang tiến hàng

Nữ Vương Của Máu Và Tro - Chương mới nhất

Nữ Vương Của Máu Và Tro - Nội dung

Kể từ khi núi Phú Sĩ phun
trào, màn đêm của nước Nhật Bản, hay cụ thể hơn là của một thành phố nọ, đã
hoàn toàn thay đổi.
Theo đó, một số người phàm
bị tro núi lửa rơi trúng đã trở thành những vampire thiện chiến, sở hữu một nguồn
sức mạnh kinh hoàng, và bắt đầu tàn sát lẫn nhau một cách đẫm máu. Cùng lúc đó,
một trong số những kẻ từng đứng trên tất cả, nắm quyền thống trị toàn thế giới, một cô gái đang lâm vào cảnh khốn cùng – Domino, đã bắt đầu vùng dậy!