Hành Trình Tu Tiên

Hành Trình Tu Tiên

Tên khác: Bách Luyện Thành Thần
Lượt xem: 26.076.187
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Drama, Mystery, Truyện Màu
Tình trạng: Đang tiến hàng

Hành Trình Tu Tiên - Chương mới nhất

Hành Trình Tu Tiên - Nội dung

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....
La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))
La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))
La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)
1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Hành Trình Tu Tiên - Danh sách chương