Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku

Tên khác: Dị Điểm Á Chủng I - Ma Cảnh Cô Lập Ác Tính Shinjuku - Sự Kiện Huyễn Linh Shinjuku
Lượt xem: 2.465
Tác giả: Sasaki Shounen
Thể loại: Action, Drama, Mystery, Seinen, Shounen, Supernatural
Tình trạng: Đang tiến hàng

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku - Chương mới nhất

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku - Nội dung

Dị Điểm Á Chủng đầu tiên trong 4 Dị Điểm Á Chủng trong tác phẩm Fate/Grand Order, Shinjuku. Mở ra giai đoạn đầu tiên của một Chaldea "không có Romani", bắt đầu!