Fate/Grand Order: Epic of Remnant - SE.RA.PH.

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - SE.RA.PH.

Lượt xem: 35
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Drama, Mystery, Seinen, Shounen, Supernatural
Tình trạng: Đang tiến hàng

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - SE.RA.PH. - Nội dung

Dị Điểm Á Chủng SERAPH, toàn Sakura-face, ai fan Sakura vào này ;)