Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Lượt xem: 2.156.899
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhua, Mystery, Sci-fi
Tình trạng: Đang tiến hàng

Đấu Phá Thương Khung - Chương mới nhất

Đấu Phá Thương Khung - Nội dung

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !
Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !
Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung - Danh sách chương