Truyện Tranh mới cập nhật

Dragon Ball Sai

Chap 2 22:04 24/12
Chap 1 22:04 24/12

Dragon Ball New Age

Chap 35 10:40 24/12
Chap 34 10:40 24/12
Chap 33 10:40 24/12
Chap 32 10:40 24/12

Flow

Chap 61 12:29 24/12
Chap 60 12:29 24/12
Chap 59 12:29 24/12
Chap 58 12:29 24/12

Tower of God

Chap 336 10:55 24/12
Chap 335 10:55 24/12
Chap 332 10:55 24/12
Chap 331 10:55 24/12

Tower of God season 2

Chap 256 11:36 24/12
Chap 255 11:36 24/12
Chap 254 11:36 24/12
Chap 253 11:36 24/12

Revival Man

Chap 27 11:14 24/12
Chap 26 11:14 24/12
Chap 25 11:14 24/12
Chap 24 11:14 24/12

The God Of High School

Chap 305 16:41 24/12
Chap 304 16:41 24/12
Chap 303 16:41 24/12
Chap 302 16:41 24/12

Trump

Chap 60 14:28 24/12
Chap 59 14:28 24/12
Chap 58 14:28 24/12
Chap 57 14:28 24/12

Mê Cung Thần Thoại

Chap 369 21:31 24/12
Chap 368 21:31 24/12
Chap 367 21:31 24/12
Chap 366 21:31 24/12

Soul Cartel

Chap 194 09:51 24/12
Chap 193 09:51 24/12
Chap 192 09:51 24/12
Chap 191 09:51 24/12

Greatest outcast

Chap 52 02:51 25/12
Chap 51 02:51 25/12
Chap 50 02:51 25/12
Chap 49 02:51 25/12

Never Understand

Chap 14 15:29 24/12
Chap 13 15:29 24/12
Chap 12 15:29 24/12
Chap 11 15:29 24/12

UnOrdinary

Chap 76 10:21 24/12
Chap 75 10:21 24/12
Chap 74 10:21 24/12
Chap 73 10:21 24/12

Sakura Hime Kaden

Chap 8 22:21 24/12
Chap 7 22:21 24/12
Chap 6 22:21 24/12
Chap 5 22:21 24/12

Mitsu Aji Blood

Chap 8 19:43 24/12
Chap 7 19:43 24/12
Chap 6 19:43 24/12
Chap 5 19:43 24/12

Tsuki no Shippo

Chap 54 13:48 24/12
Chap 53 13:48 24/12
Chap 52 13:48 24/12
Chap 51 13:48 24/12

Sunadokei - Đồng hồ cát

Chap 70 13:16 24/12
Chap 69 13:16 24/12
Chap 68 13:16 24/12
Chap 67 13:16 24/12

Shuriken to Pleats

Chap 11 19:52 24/12
Chap 10 19:52 24/12
Chap 9 19:52 24/12
Chap 8 19:52 24/12

Toraware No Minoue

Chap 13 20:11 24/12
Chap 12 20:11 24/12
Chap 11 20:11 24/12
Chap 10 20:11 24/12

Oh! Holy

Chap 10 17:11 24/12
Chap 9 17:11 24/12
Chap 8 17:11 24/12
Chap 7 17:11 24/12

Hana ni Arashi

Chap 9.5 10:07 24/12
Chap 9 10:07 24/12
Chap 8 10:07 24/12
Chap 7 10:07 24/12

Nhịp Đập - Pulse

Chap 67.5 20:11 24/12
Chap 67 20:11 24/12
Chap 66 20:11 24/12
Chap 65 20:11 24/12

Sennen no Yuki

Chap 7 14:59 25/12
Chap 6 14:59 25/12
Chap 5 14:59 25/12
Chap 4 14:59 25/12

Blue Chair

Chap 4 10:13 25/12
Chap 3 10:13 25/12
Chap 2 10:13 25/12
Chap 1 10:13 25/12

WINTER WOODS

Chap 3 10:07 25/12
Chap 2 10:07 25/12
Chap 1 10:07 25/12
Chap 0 10:07 25/12

Spirit Fingers

Chap 7 09:33 25/12
Chap 6 09:33 25/12
Chap 5 09:33 25/12
Chap 4 09:33 25/12