Truyện Tranh mới cập nhật

Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma

Chap 80 30 phút trước
Chap 79 02:41 hôm qua
Chap 78 2 ngày trước
Chap 77 3 ngày trước

Danh Môn Thiên Hậu

Chap 143 30 phút trước
Chap 142 02:41 hôm qua
Chap 141 2 ngày trước
Chap 140 01:41 18/09

Bệ Hạ! Dưa Hái Xanh Không Ngọt

Chap 12 30 phút trước
Chap 11 3 ngày trước
Chap 10 04:41 04/09
Chap 9 10:41 01/09

Tiếu Tạng Câu

Chap 4 30 phút trước
Chap 3 30 phút trước
Chap 2 30 phút trước
Chap 1 30 phút trước

Mỹ Vị Giai Thê

Chap 14 30 phút trước
Chap 13 02:41 hôm qua
Chap 12 02:41 01/09
Chap 11 02:41 31/08

Đấu La Đại Lục

Chap 252 30 phút trước
Chap 251 2 ngày trước
Chap 250 05:41 13/09
Chap 249 02:41 29/08

Điện thoại của ta thông tam giới

Chap 151 30 phút trước
Chap 150 11:41 28/08
Chap 149 11:41 28/08
Chap 148 11:41 28/08

Thái Cổ Cuồng Ma

Chap 37 30 phút trước
Chap 36 09:41 18/09
Chap 35 02:41 11/09
Chap 34 07:41 31/08

Long Vương Truyền Thuyết

Chap 141 30 phút trước
Chap 140 14:41 14/09
Chap 139 14:41 12/09
Chap 138 14:41 10/09

Ta Là Phế Vật

Chap 147 30 phút trước
Chap 146 30 phút trước
Chap 145 30 phút trước
Chap 144 09:41 06/09

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Chap 5 1 giờ trước
Chap 4 14 giờ trước
Chap 3 22 giờ trước
Chap 2 2 ngày trước

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Chap 442 1 giờ trước
Chap 441 15 giờ trước
Chap 440 13:41 18/09
Chap 439 03:41 13/09

Tiên Đế Qui Lai

Chap 24 1 giờ trước
Chap 23 2 ngày trước
Chap 22 14:41 10/09
Chap 21 14:41 10/09

Võ Luyện Đỉnh Phong

Chap 296 1 giờ trước
Chap 295 2 ngày trước
Chap 294 03:41 19/09
Chap 293 03:41 17/09

Người Trong Giang Hồ

Chap 2264 1 giờ trước
Chap 2263 2 ngày trước
Chap 2262 04:41 12/09
Chap 2261 04:41 12/09

Tale Of Felluah

Chap 85 1 giờ trước
Chap 84 1 giờ trước
Chap 83 10:41 12/09
Chap 82 10:41 12/09

Pocha Climb!

Chap 1 1 giờ trước

Cưng Chiều Đào Phi

Chap 62 1 giờ trước
Chap 61 12:41 11/09
Chap 60 09:41 02/09
Chap 59 03:41 19/08

Doridosim

Chap 1 1 giờ trước

Đệ Nhất Cuồng Phi

Chap 3 1 giờ trước
Chap 2 02:41 hôm qua
Chap 1 03:41 14/09
Chap 0 10:41 13/09

Chung Cực Đấu La

Chap 64 1 giờ trước
Chap 63 02:41 18/09
Chap 62 02:41 16/09
Chap 61 02:41 14/09

We are cat

Chap 3 1 giờ trước
Chap 2 1 giờ trước
Chap 1 1 giờ trước

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Chap 32 1 giờ trước
Chap 31 02:41 hôm qua
Chap 30 2 ngày trước
Chap 29 3 ngày trước

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Chap 84 1 giờ trước
Chap 83 03:41 hôm qua
Chap 82 3 ngày trước
Chap 81 04:41 18/09

Ngạo kiều tổng tài sủng điềm thê

Chap 25 2 giờ trước
Chap 24 3 ngày trước
Chap 23 15:41 14/09
Chap 22 07:41 11/09

Tinh Hải Mê Long

Chap 75 2 giờ trước
Chap 74 11:41 12/09
Chap 73 03:41 07/04
Chap 72 03:41 01/04

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Chap 48 2 giờ trước
Chap 47 01:41 hôm qua
Chap 46 3 ngày trước
Chap 45 06:41 19/09

Đô Thị Chí Tôn

Chap 32 2 giờ trước
Chap 31 2 ngày trước
Chap 30 02:41 19/09
Chap 29 02:41 17/09

Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao

Chap 85 2 giờ trước
Chap 84 02:41 hôm qua
Chap 83 2 ngày trước
Chap 82 3 ngày trước

Nhất Đỉnh Vương Phi

Chap 33 2 giờ trước
Chap 32 3 giờ trước
Chap 31 3 giờ trước
Chap 30 3 giờ trước

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Chap 70 2 giờ trước
Chap 69 2 ngày trước
Chap 68 02:41 19/09
Chap 67 02:41 17/09

Tuyệt Thế Phi Đao

Chap 106 2 giờ trước
Chap 105 3 ngày trước
Chap 104 14:41 18/09
Chap 103 14:41 16/09

Oomuroke

Chap 51 2 giờ trước
Chap 50 01:41 hôm qua
Chap 49 2 ngày trước
Chap 48 3 ngày trước

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Chap 8 9 giờ trước
Chap 7 9 giờ trước
Chap 6 9 giờ trước
Chap 5 9 giờ trước